пятница, 3 ноября 2017 г.

Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 жовтня 2017 р. № 743-р 
Київ
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 18 жовтня 2017 р. № 743-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 жовтня 2017 р. № 743-р 
Київ
Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:
забезпечити своєчасне виконання затвердженого цим розпорядженням плану дій у межах відповідних бюджетних призначень;
подавати щороку до 10 вересня Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання затвердженого цим розпорядженням плану дій для її узагальнення та подання до 10 жовтня Кабінетові Міністрів України та Адміністрації Президента України.

Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 18 жовтня 2017 р. № 743-р

Найменування заходу
Строк виконання
Відповідальні за виконання
1.
Розроблення рекомендацій для державних органів влади щодо здійснення перейменувань юридичних осіб, які перебувають у сфері їх управління, назви яких містять елементи символіки, пов’язаної з колоніальним минулим, на честь учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичній операції
2018 рік
Український інститут національної пам’яті
Мінкультури
2.
Передбачення під час підготовки законів України у сфері освіти окремих статей про державницьке, громадянське, національно-патріотичне, правове, екологічне виховання
2018-2020 роки
МОН
Мінмолодьспорт
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
3.
Розроблення і формування нових стандартів військово-прикладних професій, які відповідатимуть вимогам часу, соціально-економічному і політичному устрою сучасної України
2018 рік
Міноборони
МОН
Мінмолодьспорт
4.
Розроблення та затвердження обласних програм з національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності, визначених в Указі Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”
2017-2020 роки
обласні, Київська міська держадміністрації
5.
Проведення освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних, міжнародних, науково-методичних заходів з національно-патріотичного виховання
2017-2020 роки
Мінмолодьспорт
МОН
Міноборони
Мінсоцполітики
Мінкультури
МІП
обласні, Київська міська держадміністрації
6.
Підтримка мистецьких проектів національно-патріотичного спрямування, спрямованих на підвищення рівня обізнаності дітей та молоді з українською культурою
-“-
Мінкультури
МОН
Мінмолодьспорт
7.
Розроблення методики проведення заходів щодо сприяння органами державної влади та органами місцевого самоврядування відродженню та збереженню народних промислів українців та корінних народів України
2018-2020 роки
Мінкультури
МОН
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
8.
Проведення в навчальних закладах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”)
2017-2020 роки
МОН
Мінмолодьспорт
Міноборони
Мінкультури
9.
Надання організаційно-методичної допомоги громадським об’єднанням військово-патріотичного спрямування у проведенні військово-історичних фестивалів, військово-патріотичних зборів, реконструкцій воєнно-історичних подій, військово-патріотичних ігор та військово-спортивних таборів для молоді
2018-2020 роки
Міноборони
МОН
Мінмолодьспорт
МВС
10.
Надання допомоги загальноосвітнім навчальним і позашкільним навчальним закладам в організації та проведенні навчально-польових зборів та інших організаційно-масових заходів військово-патріотичного спрямування
2017-2020 роки
Міноборони
МВС
МОН
11.
Організація систематичного проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді в закладах соціального захисту дітей: притулках для дітей та центрах соціально-психологічної реабілітації дітей
2018-2020 роки
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
12.
Сприяння організації реекспозицій в музеях України та музеях при навчальних закладах краєзнавчого, етнографічного та історичного профілю з метою посилення їх національно-патріотичного впливу через представлення інформації про український визвольний рух XX століття, Героїв Небесної Сотні, проведення антитерористичної операції, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності держави
-“-
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінкультури
МОН
Український інститут національної пам’яті
13.
Виконання обласних програм з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
2017-2020 роки
обласні, Київська міська держадміністрації
14.
Проведення освітніх, інформаційних, міжнародних заходів та відповідних кампаній, спрямованих на закріплення у дітей та молоді прагнення до побудови правової та демократичної держави, в якій гарантуються та забезпечуються права і свободи людини. Підвищення рівня обізнаності та поваги до прав людини відповідно до Конституції України та основних міжнародних договорів у сфері прав людини
-“-
Мінмолодьспорт
МЗС
15.
Оновлення фондів бібліотек національно-патріотичною літературою про мовно-культурну самобутність українського народу і героїзм у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність держави
-“-
Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
16.
Поширення соціальної реклами, спрямованої на консолідацію суспільства навколо захисту України, популяризацію військової служби, утвердження спадкоємності традицій борців за незалежність України, донесення достовірної інформації про роль Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, у забезпеченні миру і стабільності в Україні
2017-2020 роки
МІП
Міноборони
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
Держкомтелерадіо
Український інститут національної пам’яті
Укрдержархів
обласні, Київська міська держадміністрації
17.
Виготовлення та розповсюдження тематичних навчально-методичних комплектних видань з історії України для навчальних закладів
2018-2020 роки
Український інститут національної пам’яті
18.
Сприяння проведенню наукових і краєзнавчих досліджень минулого України із залученням учнівської і студентської молоді та оприлюднення результатів таких досліджень
-“-
МОН
Український інститут національної пам’яті
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
19.
Організація стаціонарних і пересувних фотодокументальних експозицій, присвячених визначним пам’ятним датам з історії України
2017-2020 роки
Український інститут національної пам’яті
Укрдержархів
20.
Підготовка та проведення відкритих лекцій і публічних дискусій із залученням студентської молоді, присвячених визначним пам’ятним датам з історії України
-“-
Український інститут національної пам’яті
21.
Сприяння висвітленню в засобах масової інформації питань, пов’язаних з виконанням плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки
2018-2020 роки
МІП
Держкомтелерадіо
обласні, Київська міська держадміністрації
22.
Організація та проведення у бібліотеках книжкових виставок, презентацій видань, інших заходів, спрямованих на висвітлення інформації про героїчні вчинки воїнів - учасників антитерористичної операції, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності держави
2017-2020 роки
Мінкультури
обласні, Київська міська держадміністрації
23.
Реалізація Всеукраїнського історико-краєзнавчого проекту до 100-річчя Української революції 1917-1921 років “Місця пам’яті Української революції”
2018-2020 роки
Український інститут національної пам’яті
обласні, Київська міська держадміністрації
Національна академія наук (за згодою)
24.
Створення нових та завершення вже розпочатих ігрових та неігрових просвітницьких фільмів національно-патріотичного спрямування
-“-
Держкіно
Мінкультури
25.
Сприяння увічненню пам’яті борців за незалежність України у XX столітті, осіб, які брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичній операції на сході України, шляхом найменування чи перейменування в установленому порядку на їх честь об’єктів топоніміки, навчальних закладів, установлення пам’ятних знаків і меморіальних дошок
-“-
Український інститут національної пам’яті
Мінкультури
Мінмолодьспорт
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
26.
Рекомендація навчальним закладам щодо включення проблематики національно-патріотичного виховання дітей та молоді до дослідницьких програм та наукових планів
-“-
МОН
інші центральні органи виконавчої влади
27.
Організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності у сфері національно-патріотичого виховання дітей та молоді
2018-2020 роки
Мінмолодьспорт Міноборони
МОН
інші центральні органи виконавчої влади
28.
Проведення консультацій з українськими діячами мистецтва і культури щодо заснування Дня української пісні
2018 рік
Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади
29.
Передбачення під час розроблення нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, програм, підручників та навчально-методичних посібників в частині державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів формування ціннісних орієнтацій, у тому числі національно-патріотичних почуттів, толерантності
-“-
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
МОН
30.
Розроблення та впровадження курсу за вибором “Історія українського війська” у військових ліцеях і ліцеях з посиленою військовою підготовкою
-“-
МОН
Міноборони
Український інститут національної пам’яті
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)
31.
Оцифрування архівних документів з метою використання їх цифрових копій під час підготовки мультимедійних освітніх програм для молоді, програм з підвищення кваліфікації фахівців з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді
2018-2020 роки
Укрдержархів
32.
Вивчення питання розроблення та впровадження комплексної виховної системи навчальних закладів для дітей різних вікових категорій
2018 рік
МОН
Мінмолодьспорт
інші центральні органи виконавчої влади
33.
Вивчення сучасних виховних систем, узагальнення та поширення найкращого досвіду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
2018-2020 роки
обласні, Київська міська держадміністрації
34.
Сприяння налагодженню та розвитку взаємодії між дитячими і молодіжними громадськими організаціями України та відповідними громадськими організаціями закордонних українців, організація заходів щодо ознайомлення дітей та молоді з числа закордонних українців з національними традиціями, мовою, літературою, історією України
2017-2020 роки
Мінмолодьспорт
МЗС
Мінкультури
МОН
інші центральні органи виконавчої влади
35.
Залучення до діяльності обласних координаційних рад з питань національно-патріотичного виховання східних і південних регіонів України громадських активістів з інших регіонів України, які мають досвід у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді
-“-
Мінмолодьспорт
обласні, Київська міська держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)
36.
Забезпечення проведення тижнів правової освіти та національно-патріотичного виховання, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і обов’язків у суспільстві
-“-
МОН
інші центральні органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою)
37.
Проведення разом з громадськими організаціями заходів, тематичних змін національно-патріотичного спрямування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
2018-2020 роки
Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання (за згодою)
38.
Підтримка діяльності громадських науково-просвітницьких проектів “Лікбез. Історичний фронт”, “Відкрита історична школа”, “Історія для воїнів”, “Історична правда”
-“-
Український інститут національної пам’яті
39.
Сприяння проведенню культурно-мистецьких заходів, що відтворюють події з історії України
2018-2020 роки
Мінкультури
МОН
Український інститут національної пам’яті
обласні, Київська міська держадміністрації
40.
Залучення до процесів національно-патріотичного виховання діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, волонтерів, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію
-“-
Адміністрація Держприкордонслужби
інші центральні органи виконавчої влади
41.
Налагодження військово-шефської співпраці навчальних закладів з військовими частинами, вищими військовими навчальними закладами щодо надання допомоги в організації проведення заходів національно-патріотичного спрямування на базі музеїв, територій військових містечок, кімнат бойової слави
-“-
Міноборони
МОН
Адміністрація Держприкордонслужби
інші центральні органи виконавчої влади
42.
Проведення тренінгів, семінарів, вишколів організаторів патріотично-виховної роботи
-“-
Мінмолодьспорт
МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади
43.
Проведення шкільних, районних, міських, обласного етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”)
2017-2020 роки
обласні, Київська міська держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)
44.
Проведення громадських обговорень регіональних заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
2017-2020 роки
обласні, Київська міська держадміністрації
45.
Сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні
-“-
-“-
46.
Сприяння діяльності клубів, центрів національно-патріотичного виховання дітей та молоді, позашкільних навчальних закладів, які здійснюють національно-патріотичні заходи
-“-
-“-
47.
Сприяння проведенню національно-патріотичних заходів органами учнівського, студентського самоврядування
-“-
-“-
48.
Проведення освітньо-просвітницьких заходів з питань формування здорового способу життя, профілактики правопорушень
-“-
-“-
49.
Підтримка та розвиток на регіональному рівні національних видів спорту “спас”, “бойовий гопак”
2018-2020 роки
-“-
50.
Сприяння впорядкуванню та упорядженню парків, скверів, місць поховань невідомих солдатів, братських могил, меморіалів та об’єктів, які увіковічнюють пам’ять загиблих за незалежність і територіальну цілісність України, історичних пам’яток
-“-
-“-
51.
Посилення співпраці з військовими комісаріатами щодо підготовки молоді до збройного захисту держави, організація проведення навчально-польових зборів на базі військових частин, профорієнтаційної роботи
-“-
-“-

Комментариев нет:

Отправить комментарий