пятница, 5 января 2018 г.

Виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон та безвісно відсутніх

Порядок та підстави для виплат сім’ям полонених регламентується Постановою КМУ від 30 листопада 2016 р. № 884 ” Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх”.
Згідно цієї постанови  виплата грошового забезпечення здійснюється : дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності – повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним),  або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства – незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей. 
За військовослужбовцями зберігаються виплати в розмірі посадового  окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення та  здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон або заручниками або зникнення  безвісти. Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців здійснюється у разі,  коли заява про його виплату надійшла до військової частини (установи, організації). 
До заяви  додаються: 
-копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та 
по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування); 
-довідка про реєстрацію місця  проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
-копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності); 
-копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності); 
-копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – 
платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, – копія сторінки паспорта з такою відміткою). 
-Командир (начальник, керівник) військової частини (установи, організації) розглядає протягом 15 днів подані документи та приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику в письмовій формі. 
Підставою для відмови можуть бути:  
-подання заяви особами, що не зазначені як такі, що мають право на отримання грошового забезпечення згідно Постанови КМУ №884 ; подання не в повному обсязі документів; 
-подання заяви з порушенням строків визначених Постанови КМУ №884; 
-з’ясування в установленому законодавством  порядку обставин щодо добровільної здачі  військовослужбовця в полон, самовільного залишення  військової частини (установи, організації), місця служби або дезертирування. 
У разі відмови  командира в.ч члени родин , які претендують на виплату,  мають право  звернутися до командира  (начальника, керівника) військової частини (установи, організації)  повторно після усунення  причин, що стали підставою для відмови у виплаті, а також оскаржувати відмову у виплаті грошового  забезпечення в суді. 
Виплата грошового забезпечення членам сімей в ійськовослужбовців здійснюється  до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, їх  інтернування або звільнення, або визнання їх в установленому законом порядку безвісно відсутніми  чи померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня  виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини (установи, організації).

Джерело

Комментариев нет:

Отправить комментарий