вторник, 31 октября 2017 г.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА ПРИЗОВОМ ОСІБ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ


Забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, та членів їх сімей жилими приміщеннями
Відповідно до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (далі – Закон) військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються:
1. Службовими жилими приміщеннями, якщо вони не займали жилих приміщень за місцем проходження служби.
Відповідно до пункту 3.1 Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 30.11.11 № 737 (далі – Інструкція) службове жиле приміщення надається військовослужбовцю на підставі рапорту на отримання службового житла, облікованого в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання службових жилих приміщень.
До рапорту на отримання службового житла військовослужбовцем додаються такі документи:
копії паспортів військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї;
витяг з послужного списку особової справи військовослужбовця;
Ф-3;
Ф-5;
Ф-7.
У разі отримання представником житлової комісії рапорту на отримання службового житла житловою комісією проводиться перевірка житлових умов військовослужбовця та видається довідка. Представником житлової комісії оформлюється на цього військовослужбовця облікова справа відповідно до вимог Інструкції (у разі якщо військовослужбовець не перебуває на обліку).
У десятиденний строк з дня надходження рапорту на отримання службового житла представник житлової комісії надсилає його копію, завірену в установленому порядку, з рішенням командира військової частини до житлової комісії гарнізону та КЕВ (КЕЧ) району для обліку в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання службових жилих приміщень, який ведеться у КЕВ (КЕЧ) району за гарнізон.

2. У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу і не перебувають у шлюбі, розміщуються у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян, а сімейні - у сімейних гуртожитках.
Відповідно до розділу 5 Інструкції жила площа в гуртожитках надається військовослужбовцям на час проходження служби в цьому населеному пункті рішенням КЕВ (КЕЧ) району за клопотанням командира військової частини.
Військовослужбовці за їх згодою мають право на забезпечення житлом у гуртожитках суміжних гарнізонів за клопотанням командирів військових частин та підрозділів, погодженим із житловою комісією військових частин, на підставі рішення начальника КЕВ (КЕЧ) району, погодженого ГКЕУ ЗС України, на строк проходження військової служби.
Для прийняття рішення про надання жилої площі в гуртожитку командиром (начальником) військової частини подається клопотання начальнику КЕВ (КЕЧ) району на підставі рапорту про надання жилої площі в гуртожитку, зареєстрованого в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах, який ведеться у військовій частині представником житлової комісії.
До рапорту про надання жилої площі в гуртожитку військовослужбовцем додаються такі документи:
копії паспортів військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї;
витяг з послужного списку особової справи військовослужбовця;
копії довідок про отримання (неотримання, здачу) жилої площі за попередніми місцями проходження служби, завірених належним чином;
Ф-3;
Ф-5;
Ф-7.
Заява про надання жилої площі в гуртожитку реєструється в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах, який ведеться у військовій частині представником житлової комісії.
У десятиденний строк з дня надходження рапорту про надання жилої площі в гуртожитку або заяви про надання жилої площі в гуртожитку представник житлової комісії надсилає його (її) копію, завірену в установленому порядку, з рішенням командира військової частини до КЕВ (КЕЧ) району.
Після їх надходження військовослужбовці обліковуються у списку рапортів військовослужбовців, що потребують жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах, який ведеться у КЕВ (КЕЧ) району.
На підставі рішення про надання жилого приміщення КЕВ (КЕЧ) району видає військовослужбовцю спеціальний ордер на жилу площу в гуртожитку, який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення. Спеціальний ордер видається не пізніше ніж протягом одного місяця з часу прийняття рішення про надання житлового приміщення.

3. У разі відсутності жилих приміщень для проживання військова частина зобов’язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, та членів їх сімей або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення.
Відповідно до розділу 7 Інструкції військові частини (в особі командира військової частини) зобов’язані орендувати житло (ліжко-місця, кімнати у гуртожитках, квартири) для військовослужбовців ЗС України, якщо в них відсутнє житло за місцем проходження служби.
Таким правом користуються курсанти і слухачі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які перебувають у шлюбі.
Оренда жилих приміщень здійснюється на підставі рапорту на оренду житла військовослужбовця, облікованого в журналі обліку осіб, які орендують житло, із зазначенням суми фактичних витрат на оренду жилого приміщення (без вартості житлово-комунальних послуг), до якого військовослужбовцем додаються:
проект договору оренди жилого приміщення, який укладається між орендодавцем та командиром військової частини, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства, підписаний орендодавцем і попередньо погоджений з КЕВ (КЕЧ) району;
копії паспортів, особи для якої орендується житло, та повнолітніх членів її сім’ї, з відмітками про реєстрацію в населеному пункті за місцем проходження служби;
довідка КЕВ (КЕЧ) району про перебування на квартирному обліку військовослужбовця, який орендуватиме житло;
Ф-3;
копії довідок, видані військовослужбовцю, для якого орендується житло, про здачу ним службових жилих приміщень, засвідчених у встановленому законодавством порядку.
Відповідно до розділу 8 Інструкції для отримання грошової компенсації та визначення її розміру особа офіцерського складу (курсант) разом з рапортом такі документи:
копії паспортів військовослужбовця і повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків військовослужбовця і повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
документ у формі витягу, інформаційної довідки чи виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, нерухоме майно;
Ф-3;
довідку про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (для осіб офіцерського складу);
копію завіреної підписом командира військової частини та печаткою військової частини довідки про отримання (неотримання, здавання) жилого приміщення військовослужбовцем з попереднього місця проходження військової служби (для осіб офіцерського складу);
копію свідоцтва про шлюб (за наявності);
копію свідоцтва про народження дитини (за наявності).
Також зазначеним Законом визначено, що за військовослужбовцями, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на військову службу. Такі військовослужбовці не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та зараховані на квартирний облік у військовій частині за місцем проходження служби.
Ураховуючи зазначене військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу не можуть стати на квартирний облік у військовій частині за місцем проходження служби, не можуть отримати довідку про перебування на квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і як наслідок, не можуть отримати компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення.
Наявність довідки про перебування на квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов для отримання компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення передбачено також пунктом 5 Порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.13 № 450.
Підсумовуючи зазначене, можна дійти висновку, що командир (начальник) може забезпечити житловим приміщенням військовослужбовця, який проходить військову службу за призовом осіб офіцерського складу, лише шляхом надання службового житлового приміщення, розмістити у гуртожитку або орендувати житло.

Юридична служба Збройних Сил України/Legal Service of the AF of Ukraine

Комментариев нет:

Отправить комментарий