четверг, 19 октября 2017 г.

ПІДЙОМНА ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ

Підйомна допомога військовослужбовцям виплачується у відповідності до Інструкції про порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги (далі – Інструкція), завтердженої наказом Міністерства оборони України від 22.10.2001 №370.
Підйомна допомога військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, виплачується:
- військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, що вибувають до нового місця служби в інший населений пункт на відстань більше 100 км, за їх бажанням виплачується грошове забезпечення за місяць наперед;
- які переїхали у зв'язку з призначенням на посади, - за новим місцем служби на підставі наказу про призначення і наказу командира військової частини про вступ військовослужбовця до виконання обов'язків за посадою;
- які переїхали у зв'язку зі зміною постійної дислокації військової частини або підрозділу, - у новому пункті постійної дислокації частини (підрозділу) на підставі наказу командира частини про прибуття до місця дислокації;
- зарахованим на навчання у військові навчальні заклади - цими військовими навчальними закладами на підставі наказу відповідного начальника про зарахування на навчання;
- військовослужбовцям, зазначеним за місцем штатної служби на підставі наказу про направлення на роботу в інший населений пункт;
- військовослужбовцям, які призначені на посади у військову частину, що формується, і прибули до нового місця служби у пункт тимчасової дислокації військової частини, а потім переїхали до пункту її постійної дислокації, підйомна допомога виплачується один раз - після прибуття до пункту постійної дислокації військової частини поза пунктом попереднього місця служби
військовослужбовця.
Обмеження у виплаті стосуються насамперед випадку, коли фактично місце проживання або місце дислокації військової частини не змінилося та в інших випадках, прямо передбачених в Інструкції.
Підйомна допомога на членів сім'ї, які фактично переїхали
для постійного проживання до місця служби військовослужбовців, також виплачується:
у разі прийому військовослужбовців строкової служби на
військову службу прапорщиками (мічманами) або на військову службу за контрактом;
у разі призначення військовослужбовців після закінчення
військових навчальних закладів на посади у військові частини за місцем дислокації цього військового навчального закладу, якщо члени сім'ї не переїжджали до військовослужбовця в період навчання його у військовому навчальному закладі;
Підйомна допомога не виплачується:
- військовослужбовцям, які прибули до військової частини
без призначення на посади наказами відповідних командирів (начальників),
- до надходження наказу про призначення і вступу до виконання обов'язків за посадою.
Підйомна допомога також не виплачується на членів сім'ї
військовослужбовця:
які переїхали до місця проходження військової служби військовослужбовця та він перебуває у розпорядженні командира відповідної військової частини, на цих членів сім'ї підйомна допомога за наявності права на неї виплачується після вступу військовослужбовця до виконання обов'язків за посадою, на яку він буде призначений, або після зарахування його на навчання у
військовий навчальний заклад, термін навчання в якому встановлений більше ніж півроку;
на дітей, які перебувають на повному державному
забезпеченні;
які прибули до місця служби військовослужбовця
тимчасово (на канікули, у відпустку і т.ін.);
які переїхали до місця навчання військовослужбовця у
військовому навчальному закладі за півроку і менше до закінчення ним військового навчального закладу;
якщо зміна місця проживання членів сім'ї не пов'язана з
переведенням військовослужбовця до нового місця служби і призначенням на посаду (зарахуванням на навчання у військовий навчальний заклад), зміною місця постійної дислокації військової частини (підрозділу), призовом на військову службу із запасу і прийняттям на військову службу прапорщиком (мічманом) або
військовослужбовцем, який проходить службу за контрактом.
Перелік документів, які потрібні для отримання виплати підйомної допомоги:
- рапорт на ім’я командира військової частини;
- довідка про проходження військової служби (Ф-5);
- довідка про склад сім’ї (Ф-9);
- копія паспорту;
- копія ідентифікаційного коду особи платника податків;
- витяг з наказу про призначення на посаду;
- довідка про перевірку житлових умов.
Додатково (при наявності сім’ї):
- копія свідоцтва про шлюб;
- копія паспорту (чоловіка/дружини);
- копія ідентифікаційного коду особи платника податків (чоловіка/дружини);
- копія свідоцтва про народження дитини.

Комментариев нет:

Отправить комментарий